fbpx

Blog

Follow our special articles There are also special services to make it more convenient for customers, such as sightseeing tours and real estate that are to be sold or rented.
LIFE & LIVING

Asoke

Why Living in Asoke: An Ideal Residential Choice in Bangkok Asoke, a vibrant neighborhood nestled in the heart of Bangkok, has emerged as a popular residential destination for locals and expatriates alike. With its convenient location, excellent infrastructure, and plethora of amenities, Asoke offers a unique blend of modern living and traditional charm. In this […]

Read more
LIFE & LIVING

ฮาวทูทิ้ง ทิ้งยังไงให้บ้านไม่รก ฉบับ มาริเอะ คนโด!!

ใครที่เคยอ่านหนังสือ “ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียว (The Life-Changing Magic of Tidying Up)” ที่มียอดขายกว่า 1.5 ล้านเล่ม หรือติดตามผลงานของคุณมาริเอะทาง Netflix มาบ้างแล้ว จะรู้เลยว่า ทริคจัดบ้าน มาริเอะที่เรียกว่า “KonMari Method” มีประโยชน์และทำได้จริง ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีทริคอะไรดี ๆ น่าทำตามบ้าง อย่าช้าอยู่เลย มาเริ่มกันเลยดีกว่า! เสื้อผ้า เริ่มจากเสื้อผ้ากันก่อนเลย มาดูเสื้อผ้าของตัวเองในตู้กันดีกว่าว่าเป็นระเบียบหรือรกจนหาอะไรไม่เจอ บางคนก็มีนิสัยเห็นของเซลล์ไม่ได้ ต้องรีบซื้อไว้ก่อน จะใส่ไม่ใส่อีกเรื่องนึง หรือบางทีเราก็มีนิสัยปล่อยปละละเลยของที่ไม่จำเป็น เอาไปซุกตรงนั้นที ตรงนี้ที จนกลายเป็นนิสัยสะสมขยะไปได้ ฉะนั้นเรามาเริ่มเก็บของลดขยะที่ไม่จำเป็นและเพิ่มพื้นที่ให้ของที่เราต้องใช้จริง ๆ กันดีกว่า ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนง่าย ๆ แต่สำคัญมาก เพียงแค่ลองหยิบเสื้อผ้าสักชิ้นนึงขึ้นมา แล้วคิดทบทวนให้ดีว่า “เสื้อผ้าชิ้นนี้จุดประกายความสุขในตัวเราหรือเปล่า” นี่เป็นคำถามตัดสินชี้ชะตาเลยว่า เสื้อตัวนี้ควรพอหรือได้ไปต่อกันแน่  หลังจากที่ผ่านเข้ารอบมาแล้ว หลักการของคุณมาริเอะคือ เราจะต้องเห็นของทุกชิ้นในตู้เสื้อผ้าของเรา ซึ่งขัดกับความเคยชินของเราอย่างมาก เพราะปกติเราจะถูกสอนให้พับผ้าวางซ้อน ๆ ขึ้นไปเป็นหอคอยเพราะเชื่อว่าวิธีนี้เป็นการจัดเก็บที่เป็นระเบียบมากที่สุด แต่ใครหลายคนก็คงจะพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่จริง […]

Read more
LIFE & LIVING

สายมูต้องรู้! ย้ายเข้าบ้านใหม่ต้องทำอะไรบ้าง?

บทความที่จะพูดถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนทำการย้ายเข้าบ้านใหม่ รวมถึงสิ่งที่ควรทำ และสิ่งของที่ควรเตรียมให้ครบครัน

Read more

Compare